Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

17:51
8384 31ea 500
Reposted byxzuzakxpoduszkanatwarzyNajcudowniejszaIlonkagreywolf

July 05 2015

01:51
3218 f68a

July 04 2015

11:27
1642 5f88

July 03 2015

20:47
Setki razy słyszałem pytanie 'co mi dają gry komputerowe', w które tak namiętnie łoje każdego dnia. Słyszałem też różne odpowiedzi - niektóre uczą historii, w większości można się pouczyć języków, a smutne gimnazjalistki mogą się wyżyć seksualnie, tworząc własną rodzinkę i gromadkę dzieci.

Szczerze, mi w sumie nic nie dają. Po pierwsze, fajny sposób na oderwanie się od rzeczywistości, jak książka czy film. Po drugie, zajebiście jest czasem polatać i porozwalać coś bez żadnych konsekwencji prawnych. No i fajnie jest się poczuć w czymś dobrym, wygrywając mecz w kanter strajka, no nie? :v

Nie nauczyłem się dużo o życiu z gier. W sumie tylko tyle, że jest jeden wyznacznik tego, czy idziesz w dobrą stronę. To czy masz na swojej drodze wrogów czy nie. 

WINK WINK
20:33
0088 7332 500
Reposted frommental-cat mental-cat
20:33
0091 c5b6 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial
20:32
0147 cf8b 500
Reposted fromosaki osaki
20:12
Reposted fromredux redux
20:02
0324 1f4a 500
Reposted byzwierzewyzsze zwierzewyzsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl